ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Δοκιμή και διάγνωση Covid-19

Το πιστοποιημένο κέντρο ιατρικής περίθαλψης πραγματοποιεί δοκιμές για κοροναϊό, σε ειδικά σχεδιασμένες περιοχές, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο για το εξεταζόμενο όσο και για το ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Η αναμονή είναι περιορισμένη και αποφεύγεται η επαφή με άλλα άτομα.
Το κέντρο ιατρικής φροντίδας μας εγγυάται ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η πρόληψη τυχόν κινδύνου διασποράς, ενώ έχει επίσης εξασφαλίσει συνθήκες άνεσης και απόλυτης διακριτικής ευχέρειας για τους εξεταζόμενους.
Η επαφή με άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δειγματοληψίας ελαχιστοποιείται. Η δειγματοληψία διαρκεί λίγα λεπτά και τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά είτε την ίδια ημέρα είτε την επόμενη μέρα, ανάλογα με την ώρα της συλλογής δείγματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο εξεταζόμενος αποφεύγει την ταλαιπωρία μιας δεύτερης επίσκεψης στη μονάδα.
Η Δρ Μαρία Φασουλάκη διαθέτει πλήρη και αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία για τη δοκιμή SARS COV-2, σε κάθε στάδιο της πανδημίας καθώς και στη διαδικασία εμβολιασμού.
Το κέντρο ιατρικής φροντίδας μας σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια COVID-19 είναι διαθέσιμοι και περιλαμβάνουν διαφορετικούς συνδυασμούς εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίοι επιτρέπουν την πλήρη διερεύνηση μιας πιθανής περίπτωσης COVID-19.
Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να ανιχνεύσουν εάν υπήρξε ιστορικό λοίμωξης SARS-COV-2, διάγνωση οποιασδήποτε ενεργού νόσου COVID-19, αξιολόγηση της πορείας της νόσου και της σοβαρότητας των κλινικών συμπτωμάτων.
Επιπλέον, με αυτές τις δοκιμές, είναι δυνατό να εκτιμηθεί εάν ένα υγιές άτομο που θα εμβολιαστεί είναι πιθανό να είχε κοροναϊό στο πρόσφατο παρελθόν, εάν έχουν μολυνθεί κατά τη στιγμή της δοκιμής, αλλά και εάν έχουν μη διαγνωσμένες αλλεργικές προθέσεις.

Μοριακό Test(PCR)

Ο μοριακός έλεγχος χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου coronavirus 2 (SARS-CoV-2), του ιού που προκαλεί COVID-19 Η μοριακή μέθοδος (PCR) βασίζεται στην ανίχνευση ιικών σωματιδίων. Για να είναι θετική μια δοκιμή, πρέπει να ανιχνευθεί ένας ορισμένος αριθμός σωματιδίων ιού. Η δοκιμή ανιχνεύει μόνο αντιγόνο και όχι αντισώματα. Η δοκιμή μοριακής PCR που πραγματοποιήθηκε από τα συνεργασμένα πιστοποιημένα εργαστήρια μας δείχνει 100% ειδικότητα και 99,17% ευαισθησία.

Το εργαστήριο αναλύει κάθε δείγμα ξεχωριστά (δοκιμή ενός δείγματος) και όχι συγκεντρώνοντας (πολλά δείγματα μαζί).

Οι μοριακές εξετάσεις ενδείκνυνται για τη συμπτωματική φάση της νόσου, καθώς καθορίζουν εάν κάποιος έχει μολυνθεί με τον ιό τώρα, αλλά δεν δείχνει εάν κάποιος είχε μολυνθεί στο παρελθόν. Ανάλογα με τις συστάσεις των γιατρών, το μοριακό τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί λίγο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και μπορεί να επαναληφθεί σε μερικές ημέρες.

Αυτή η μέθοδος θεωρείται η εξέταση «χρυσού προτύπου», δεδομένου ότι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο ιός υπάρχει πραγματικά στο σώμα. Συνιστάται σε όλους, όταν η ενεργός ασθένεια πρέπει να τεκμηριωθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμπτωματική ή όχι.

Πιο αξιόπιστα αποτελέσματα λαμβάνονται μετά την τέταρτη ημέρα μετάδοσης της λοίμωξης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού και επομένως για την επιβεβαίωση της παρουσίας του στο δοκιμαστικό υλικό ονομάζεται ανάλυση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR) και το δείγμα που χρησιμοποιείται είναι ρινοφαρυγγική, στοματοφαρυγγική επιχρίσματα ή συνδυασμένη ρινοφαρυγγική και ορθοφαρυγγική επίχριση για μεγαλύτερη ευαισθησία.

Ταχεία δοκιμή αντιγόνου SARS-CoV-2

Με τη γρήγορη δοκιμή ανίχνευσης αντιγόνων για τον ιό SARS-CoV-2, ο εξεταζόμενος λαμβάνει άμεση απόκριση, με αποτελέσματα σε περίπου μία ώρα.

Συνιστάται γρήγορος έλεγχος σε αυτό το στάδιο της πανδημίας, όπου απαιτείται ταχεία ανίχνευση θετικών περιπτώσεων για να σταματήσει η μετάδοση της νόσου COVID-19.

Είναι κατάλληλο για άτομα με συμπτώματα να προσδιορίσουν εάν έχουν μολυνθεί με τον ιό ή όχι. Είναι επίσης κατάλληλο για ασυμπτωματικά άτομα, εφόσον πληρούν τα σχετικά επιδημιολογικά κριτήρια.

Συνιστάται από τους ειδικούς ως δοκιμασία επιλογής για την επιδημιολογική επιτήρηση των μεγάλων ομάδων, καθώς και σε χώρους μαζικών συγκεντρώσεων (κοινωνικές εκδηλώσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια, συλλόγους, σχολικές κοινότητες, αθλητικές εκδηλώσεις, κλπ), καθώς μπορεί να συμβάλει στην τον άμεσο εντοπισμό και απομόνωση θετικών περιπτώσεων.

Μπορούν επίσης να γίνουν δοκιμές από το κέντρο ιατρικής περίθαλψης ως πιστοποιητικό πτήσης που επιστρέφει στο σπίτι για άτομα που κάνουν τις διακοπές τους.

Το εργαστήριο αναλύει κάθε δείγμα ξεχωριστά (δοκιμή ενός δείγματος) και όχι συγκεντρώνοντας (πολλά δείγματα μαζί).

Οι μοριακές εξετάσεις ενδείκνυνται για τη συμπτωματική φάση της νόσου, καθώς καθορίζουν εάν κάποιος έχει μολυνθεί με τον ιό τώρα, αλλά δεν δείχνει εάν κάποιος είχε μολυνθεί στο παρελθόν. Ανάλογα με τις συστάσεις των γιατρών, το μοριακό τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί λίγο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και μπορεί να επαναληφθεί σε μερικές ημέρες.

Αυτή η μέθοδος θεωρείται η εξέταση «χρυσού προτύπου», δεδομένου ότι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο ιός υπάρχει πραγματικά στο σώμα. Συνιστάται σε όλους, όταν η ενεργός ασθένεια πρέπει να τεκμηριωθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμπτωματική ή όχι.

Πιο αξιόπιστα αποτελέσματα λαμβάνονται μετά την τέταρτη ημέρα μετάδοσης της λοίμωξης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού και επομένως για την επιβεβαίωση της παρουσίας του στο δοκιμαστικό υλικό ονομάζεται ανάλυση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR) και το δείγμα που χρησιμοποιείται είναι ρινοφαρυγγική, στοματοφαρυγγική επιχρίσματα ή συνδυασμένη ρινοφαρυγγική και ορθοφαρυγγική επίχριση για μεγαλύτερη ευαισθησία.